გადაამოწმეთ პირადი მონაცემები და მისამართი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში

ვებგვერდი განკუთვნილია მხოლოდ ამომრჩეველთათვის — საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემების გადასამოწმებლად!

(01.05.2023 მდგომარეობით)